Produktivitets-
konferansen 2018

Sett av datoene 6—7 november i dag!

Gå til påmelding

Årets tema 

Øyet som ser

Det er mange som har blikk for havbruksnæringen, og mange ønsker å bidra til å utvikle den. 

Livet på merdkanten er i stor endring selv om de basale behovene til fisken er de samme. Vi ser autonome løsninger som er ment å avlaste, og kanskje overta jobben i felt. Gjennom ulik type sensorikk og sentralisering av for eksempel fôring gjennom tilvekstsentre, skal datahåndtering forbedres og kunnskap om fôring økes. 

Fisken som settes i sjøen er både større og produsert på en annen måte i dag, sammenlignet med tidligere. Hvordan håndteres dette i drift, hva er utfordringene her og hvordan løses de? 

På produktivitetskonferansen vil vi møte foredragsholdere som er en del av dette endringsbildet.

Sluttproduktet er også tema for konferansen; hvordan oppleves utviklingen av kvalitet på laks og ørret, hva sier kundene?

Sannheter og myter om næringen er en del av virkelighetsbildet for hele industrien. Det er mange syn på havbruksnæringen - hvordan jobbes det med omdømmet, og kan f.eks. visningskonsesjoner bidra til å øke den allmenne kunnskap og gi et bedre omdømme? Vi får ulike eksempler på lokasjoner og mål for disse under konferansen.

I 2017 hadde vi rekorddeltagelse og vi har store forventninger til at årets konferanse skal ha et innhold som vil bidra til økt kunnskap og gode diskusjoner i en trivelig atmosfære.

«Reis til Kristiansund med god grunn!»

Den 19. Produktivitetskonferansen arrangeres fra tirsdag 6. til onsdag 7. november i Kristiansund. Merk av datoene nå, så vil det komme ytterligere informasjon rundt påmelding og program senere.

Meld deg på

Caroline kurs- og konferansesenter / Scandic Kristiansund, 6.–7. november

Påmeldingsskjema

Kontaktdetaljer

Fakturering

Jeg ønsker faktura sendt til overstående e-post
Jeg ønsker faktura sendt til en annen e-post

Referanse/PO-nummer

Vennligst oppgi referanse/PO-nummer for fakturering, hvis dette er påkrevd i ditt firma. Vi gjør oppmerksom på at eventuelt utstedelse av ny faktura som følge av feilaktige opplysninger vil medføre ekstra kostnader

Ja
Nei

Overnatting

Ja, jeg ønsker hotellrom
Nei, jeg ønsker ikke hotellrom
Konferansehotell Scandic Kristiansund (2 390 kr pr. pers.)
Quality Grand Hotel (2 590 kr pr. pers.)
Ja, jeg skal ha dagsmøtepakke
Ja
Nei

Samtykke og innsending

Samtykke av behandling av dine personopplysninger

Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du i at opplysninger om navn og firma blir gjort synlig for andre i en deltakerliste. Øvrige opplysninger er kun til internt bruk.
Vennligst kontroller at alle opplysninger er korrekte før du sender inn din påmelding.

Frist for påmelding 30. oktober

Last ned program

Ønsker du å være utstiller på Produktivitetskonferansen 2018? 

Ta kontakt med Kenneth Meyer på telefon 71 68 33 00 eller e-post kenneth.meyer@kontali.no

For andre spørsmål vedrørende konferansen kontakt Mari-Ann Kirkholt på telefon 71 68 33 00 eller e-post mail@kontali.no